Slimme energie

Met de website domotica Domintell kun je een intelligent gebouw creëren dat is geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie.
persoon aan tafel met een kop koffie en een smartphone met energiekrommen

Energiebesparing

Automatisering met behulp van Domintell technologie stelt huizen en commerciële gebouwen in staat om hun verbruik te reguleren en de nodige hulpbronnen te gebruiken, en niets meer. Het stelt iedereen in staat om op verantwoorde wijze water, gas of elektriciteit te verbruiken en zo effectief te reageren op moderne milieu-uitdagingen voor particulieren en bedrijven.

Verantwoordelijk zakendoen & R.O.I.

Ons systeem stelt industriële en commerciële sites ook in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun energie-efficiëntie te optimaliseren dankzij de constante bewaking en autonome regeling door de hele installatie. Uiteindelijk vertaalt dit zich ook in een aanzienlijk rendement op investering voor bedrijven door intelligent beheer van bepaalde hulpbronnen.

Moderne uitdagingen

Domintell stelt alle soorten faciliteiten in staat om moderne milieu- en financiële uitdagingen aan te gaan. Nu fossiele brandstoffen steeds schaarser worden, wenden faciliteiten zich tot groenere energiebronnen, die ook duur zijn als ze niet goed worden beheerd. domotica is dus niet langer een"nice to have" maar een echte"must have"!

vrouw laadt haar elektrische auto op bij een station