PRIVACYVERKLARING

—-

DEEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres of taalvoorkeur.

Wanneer u onze site bezoekt, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mail marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze site, nieuwe producten en andere updates.

 

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

 

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ons een vraag te stellen of u in te schrijven voor een van onze opleidingssessies, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens uitsluitend voor dit doel verzamelen en gebruiken.

Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

 

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen via info@domintell.com of per post via: Domintell SA rue de la Maîtrise 9, Nijvel 1400, België

 

 

DEEL 3 - OPENBAARMAKING

 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Servicevoorwaarden schendt.

 

 

ARTIKEL 4 - WORDPRESS & ODOO

 

Onze site wordt gehost op OVH en WordPress. Zij bieden ons het online platform waarmee wij u kunnen inschrijven voor onze diensten.

Uw gegevens worden opgeslagen in het Odoo data-opslagsysteem en databases, en in de algemene WordPress applicatie. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

 

ARTIKEL 5 - DOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN

 

In het algemeen zullen de externe verkopers waarop wij een beroep doen, uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om de diensten die zij aan ons verlenen, uit te voeren.

Sommige externe dienstverleners hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw registraties.

Met betrekking tot deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Houd er rekening mee dat sommige providers gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Indien u besluit over te gaan tot een transactie waarvoor de diensten van een externe leverancier vereist zijn, kan uw informatie derhalve onderworpen zijn aan de wetgeving van het rechtsgebied waarin die leverancier gevestigd is of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Indien u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een gateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze site verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Verkoop- en gebruiksvoorwaarden van onze website.

 

Links

 

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze site te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

 

 

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID

 

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, onrechtmatig worden toegeëigend, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

 

COOKIES

 

Hieronder volgt een lijst van de cookies die wij gebruiken. Wij hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze al dan niet wilt toestaan.

Facebook Pixel, die ons in staat stelt om een record van uw activiteit op de site te zien wanneer u naar de site komt via het Facebook of Instagram platform.

Google Analytics-dienst voor het verzamelen van gegevens over de browser, geolocatie, taalvoorkeur van het publiek van de site.

_gat_gtag_UA_114791150_1, extra cookie van de Google Analytics-dienst voor het beheer van een weergave

_gat_gtag_UA_146931515_1, extra cookie van de Google Analytics-dienst voor het beheer van een weergave

_gid, extra cookie van Google Analytics voor selectieve gegevensverzameling

viewed_cookie_policy, cookie van de Weglot-vertaalplugin voor analyse en gegevensverzameling over het aantal bezochte vertaalde pagina's

weglot_allow_private, het koekje van de Weglot vertaalplugin voor geselecteerde taalvoorkeuren

 

 

ARTIKEL 7 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

 

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

 

 

DEEL 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Als onze site wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.

 

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

 

Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Officer op info@domintell.com of per post op :

Domintell Hsi

Privacy Standards Officer

Rue de la Maîtrise 9

1400 Nijvel

België