Inhoud

 1. Verzoek om kredietnota (teruggave van materiaal)
 2. Terug naar garantie
 3. Reparatie
 4. Firmware/software-update
 5. Probleemoplossing ter plaatse
 6. Procedures voor het upgraden van nieuwe modules

 1. Verzoek om een creditnota (teruggave van materiaal)


De terugkeer van de bestelling is alleen mogelijk in de volgende gevallen en volgens de hieronder beschreven voorwaarden.

Procedure

Verzoek om RMA gericht aan support@domintell.com met dwingende vermelding :

 • het modulenummer (zichtbaar op het etiket aan de bovenkant van het product)
 • het serienummer van de module (zichtbaar op het barcode-etiket)
 • de precieze reden voor de terugkeer
 • volledige contactgegevens (naam, e-mail, adres)
 • de datum van aankoop (releasedatum Domintell)
 • volledige contactgegevens van de installateur (naam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, mobiele telefoon) indien het verzoek rechtstreeks afkomstig is van een eindklant

Stuur de module terug naar Domintell -> Rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nijvel.

Uitsluiting :

Modules gekocht als onderdeel van een speciale aanbieding, promotie of kit.

Inruilwaarde

 • Minder dan 15 dagen en ongeopende verpakking: 100% van de aankoopprijs
 • Minder dan 15 dagen, uitgepakt, zonder enig spoor van gebruik, in de originele verpakking, goed beschermd en verpakt voor verzending: 80% van de aankoopprijs.
 • Minder dan 60 dagen, en ongeopende verpakking: 80% van de aankoopprijs
 • Minder dan 60 dagen, uitgepakt, zonder enig spoor van gebruik, in de originele verpakking, goed beschermd en verpakt voor verzending: 60% van de aankoopprijs.
 • Minder dan 6 maanden, en ongeopende verpakking: 60% van de aankoopprijs
 • Minder dan 6 maanden oud, onverpakt, zonder enig spoor van gebruik, in de originele verpakking of goed beschermd en verpakt voor verzending: 40% van de aankoopprijs.
 • Meer dan 6 maanden: geen herstel

Indien een reparatie nodig is om de module opnieuw te verpakken, worden de reparatiekosten in mindering gebracht op de creditnota. Indien de module binnen 15 dagen in ongeopende verpakking wordt teruggestuurd, maar niet in ongewijzigde staat kan worden verkocht , wordt een vast bedrag van 30 euro per stuk in rekening gebracht voor de tijd en het materiaal die nodig zijn om de module opnieuw te verpakken .

 

 2. Terug naar garantie


De toepassing van de garantie is alleen mogelijk in de volgende gevallen en in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden.

Duur van de garantie

Twee jaar vanaf de factuurdatum door Domintell (tien jaar voor Masters DGQG01 en DGQG04).

Garantie-uitsluitingen

Er wordt geen garantie gegeven indien de module wordt gebruikt in een foutieve, ondeugdelijke of nalatige installatie. De garantie is evenmin van toepassing indien het product wordt omgevormd, indien het wordt onderhouden op een wijze die in strijd is met de regels (open behuizing, oxidatie, enz.), indien het schade oploopt door een natuurlijke externe oorzaak (blikseminslag, vorst, vochtigheid, binnendringen van water) of indien het schade oploopt door een toevallige externe oorzaak (val, brand, overspanning, verkeerde opdracht, enz.). Ook schade veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met onze instructies of enige andere oorzaak die geen verband houdt met de hardware of software Domintell, valt niet onder deze garantie.

In geval van uitsluiting van de garantie, zal de terugkeer worden behandeld als een routine-reparatie.

Garantiedekking

Naar keuze van Domintell, vervanging of herstelling van onderdelen en arbeid. Transport- en douanekosten zijn uitgesloten.

Procedure

Verzoek om RMA gericht aan support@domintell.com met dwingende vermelding :

 • het modulenummer (zichtbaar op het etiket aan de bovenkant van het product)
 • het serienummer van de module (zichtbaar op het barcode-etiket)
 • de precieze reden voor de terugkeer
 • volledige contactgegevens (naam, e-mail adres, adres als deze verschilt van het adres van de klant)
 • datum van aankoop (releasedatum Domintell)
 • volledige contactgegevens van de installateur (naam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, mobiele telefoon) indien het verzoek rechtstreeks afkomstig is van een eindklant

Stuur de module terug in de originele verpakking of in een voldoende beschermende verpakking, compleet met alle bij de module geleverde accessoires (bijv. DTEM01 met zijn externe sensor, DIREMIT01 met de externe sensoren, ...). Indien de geretourneerde module niet volledig is, kunnen de ontbrekende elementen in rekening worden gebracht bij vervanging van de defecte module.

Behandeling van de garantie

 • Vervanging van de module (Exchange-Return: ERT) of reparatie van de module, naar keuze van Domintell.
 • Indien de garantievervanging wordt aangevraagd voordat de defecte module door Domintell is ontvangen, worden de nieuwe module en de verzendkosten in rekening gebracht. Zodra de defecte module door Domintell is ontvangen, wordt een creditnota opgesteld.

SPECIFIEKE GEVALLEN: vervanging van DPBX-knoppen en -vlakken :

 

Vragen vooraf:

 • De leeftijd van de installatie/knoppen
 • Type drukknoppen (PB).
 • Aantal BP's (aantal te vervangen gezichten en/of "cap buttons")
 • Serienummer van de betreffende modules? Kleur(en)?
 • Volledige installatieadres.
 • DAP-bestand

Installation < 5 ans : Le remplacement des pièce(s) détachées est gratuit à condition que les boutons reviennent à Domintell qui acceptera/déclinera la garantie.

De nieuwe onderdelen worden naar de installateur/eindklant gestuurd met een factuur, indien het bedrag hoger is dan 50 €. Na ontvangst van de knopen en/of gezichten en aanvaarding van de garantie, geeft Domintell een creditnota uit.

Installatie > 5 jaar: facturering van reserveonderdelen (+ verzendkosten + eventuele installatie van reserveonderdelen)

Prijs van knop + pet (huidig): 3,50€.

Nominale prijs (huidig) :

 • DPBU01-02 : 18,50
 • DPBU04-06 : €19.00
 • DNI01-02 : 22,00
 • DNI04-06 : 22,50
 • DPBT0x : 8,00
 • DAXPB0x : €23.00

 3. Reparatie


Procedure

Verzoek om RMA gericht aan support@domintell.com met dwingende vermelding :

 • het modulenummer (zichtbaar op het etiket aan de bovenkant van het product)
 • het serienummer van de module (zichtbaar op het barcode-etiket)
 • de precieze reden voor de terugkeer
 • volledige contactgegevens (naam, e-mail adres, adres als deze verschilt van het adres van de klant)
 • datum van aankoop (releasedatum Domintell)
 • volledige contactgegevens van de installateur (naam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, mobiele telefoon) indien het verzoek rechtstreeks afkomstig is van een eindklant

Stuur de module terug in de originele verpakking of in een voldoende beschermende verpakking.

Behandeling van de reparatie

Onder garantie :

Zal worden behandeld als een garantie retour (ruil-retour)

Niet onder garantie:

Domintell biedt de klant 3 opties:

 1. Aankoop van een nieuwe module (tegen de gebruikelijke commerciële voorwaarden van de klant)
 2. Aankoop van een gereviseerde module, belast tegen 75%, indien beschikbaar.
 3. Module reparatie
  1. binnen 2 werkdagen na ontvangst een raming van de reparatiekosten opstellen en versturen, met vermelding van de reparatietermijn (in principe maximaal 15 dagen) na ontvangst van het akkoord
  2. uitvoering van de reparatie, binnen de meegedeelde termijn, na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de offerte op support@domintell.com
  3. facturering van de reparatie in overeenstemming met de offerte en de verzendkosten.

Modules die nieuw of in gereviseerde staat worden gekocht, hebben een garantie van 24 maanden.

Voor de reparatie geldt een garantie van 12 maanden onder de garantievoorwaarden en voor hetzelfde defect.

Voor niet-repareerbare modules geldt dat als de module onder garantie valt, deze onder garantie wordt vervangen (ruil-retour). Als de module niet onder de garantie valt, wordt de defecte module gedeclasseerd en krijgt de klant de gelegenheid een nieuwe module te bestellen of een voor 75% gereviseerde module te kopen.


 4. Fabrieksfirmware/software-update


Procedure

Verzoek om RMA gericht aan support@domintell.com met dwingende vermelding :

 • het modulenummer (zichtbaar op het etiket aan de bovenkant van het product)
 • het serienummer van de module (zichtbaar op het barcode-etiket)
 • de precieze reden voor de terugkeer
 • volledige contactgegevens (naam, e-mail adres, adres als deze verschilt van het adres van de klant)
 • datum van aankoop (releasedatum Domintell)
 • volledige contactgegevens van de installateur (naam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, mobiele telefoon) indien het verzoek rechtstreeks afkomstig is van een eindklant

Stuur de module terug in de originele verpakking of in een voldoende beschermende verpakking.

Behandeling van de aanvraag

Uitvoering van de update binnen één werkdag, mits er geen andere gebreken worden geconstateerd. Anders, behandeling als reparatie.

De update is gratis, het doorsturen wordt gefactureerd.


 5. Probleemoplossing ter plaatse


Alle verzoeken om hulp moeten uitsluitend telefonisch of per e-mail worden gericht aan de afdeling After Sales Service: support@domintell.com.

Verzoek om bijstand gericht aan support@domintell.com met dwingende vermelding :

 • Gedetailleerde beschrijving van de problemen
 • Naam van de installateur en/of eindklant en contactgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoon, adres(sen))
 • Indien factuur, factuurgegevens
 • Adres van de interventie
 • Bevestiging van de aanwezigheid van de installateur
 • DAP-bestand

Aan deze reparatie wordt een RMA-nummer toegekend, dat alle acties omvat die tijdens de interventie zijn ondernomen, alsmede de reparaties/aankopen van modules die bij de storing betrokken waren.

Facturering

 • Arbeidskosten: € 80/uur of € 250/halve dag (4 uur), waarbij elk begonnen uur in rekening wordt gebracht. In geval van configuratie wordt een halve dag in rekening gebracht, tenzij de omvang van de installatie of de complexiteit van de gevraagde configuratie meer vereist.
 • Reiskosten: 0,50€/km op basis van Google Maps, met een minimum van 50€.
 • Als de fout duidelijk verband houdt met Domintell, is de interventie gratis, anders wordt de interventie in rekening gebracht.
 • Indien eindklant, betaling contant of per kaart ter plaatse.

Als de module defect is, wordt deze zo mogelijk ter plaatse gerepareerd. Zo niet, dan heeft de klant de keuze tussen :

 1. Aankoop van een nieuwe module (tegen de gebruikelijke commerciële voorwaarden van de klant)
 2. Aankoop gereviseerde module, belast tegen 75% indien beschikbaar

6. Procedures voor het upgraden van nieuwe modules


Voor elke upgrade-situatie (van een oude module naar een nieuwe generatie module) ontvangt de klant een korting van 25% onder de volgende voorwaarden:

 • De klant bestelt de nieuwe (nieuwe generatie) module. Deze bestelling wordt (100%) gefactureerd tegen de aankoopprijs van de klant.
 • De klant vervangt de oude module door de nieuwe (volgens de voorwaarden voorgeschreven door Domintell, neem voor meer informatie contact op met de dienst na verkoop op support@domintell.com).
 • De oude module wordt teruggestuurd naar Domintell
 • De oude module zal worden geanalyseerd en de werking ervan zal worden gevalideerd
 • Indien de module functioneel is, wordt een creditnota opgesteld voor 25% van de aankoopprijs van de nieuwe module.

Modules die aan een upgrade kunnen worden onderworpen:

 • DD500/DD750/DD1000/DD75 -&GT; DD400L
 • DETH02 en/of DETH03 -> DNET01 (voor het retourneren van de DETH02 en DETH03 krijgt de klant nog steeds slechts 25% korting op de aankoop van de DNET01, niet 50%)
 • DGQG01 -> DGQG04 (als de DGQG04 een DGQG01 + DETH02 en/of DETH03 vervangt, krijgt de klant nog steeds slechts 25% korting op de aankoop van de DGQG04, niet 50%)
 • DDMX01 -&GT; DDMX02
 • DTSC01/02/03/04 -&GT; DTSC05
 • ...